Puff i Runners World

Artikel om löpträning vid astma anpassad till Runner’s World! Första publicering av artikeln i Allergia. http://www.runnersworld.se/tidningen/nr-9-2015-digital-version.htm

Continue Reading →