Allt om vaccinfronten covid-19

Porträtt för Tandläkartidningen (låst om inte prenumerant)
https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/vaccinet-tar-all-hans-tid/
Matti Sällberg berättar om sin forskning på vaccin mot covid-19, om covidvaccin i allmänhet och bakgrunden som tandläkare.

Det finns en orsak till att det brukar ta fem-tio år att ta fram ett vaccin. Risken finns man springer åt fel håll, särskilt när alla springer åt samma håll.

Matti ser fallgropar med att alla nu jagar Spike-protein-vaccin

Många Covid-19-vaccin på väg

I nuläget räknar Matti Sällberg med minst 150 coronavaccinprojekt i världen. Vaccinen baseras på att reta kroppens immunförsvar med ofarliga proteindelar av viruset.

  • Avdödat virus – innehåller alla virusprotein. Ger ett brett antikropps- och T-cellssvar som det därför är svårt för viruset att mutera sig förbi. Man kan inte välja bort protein som kanske retar kroppen på fel sätt. En minimal, men möjlig risk för inkomplett avdödning finns.
  • Protein på virusets utsida, som Spike-proteinet. Fanns redan utvecklat för den första SARS, så man kunde snabbt göra nytt vaccin enligt den kartan. Det är dock den del av viruset som förändrar sig mest.
  • Virusprotein som finns inuti virus eller som skapas först när viruset infekterat kroppens celler.  Milda eller inga symtom kan uppstå om man blir infekterad, innan immunförsvaret med T-celler känner igen och dödar infekterade celler. En fördel är att inre protein inte muterar lika mycket eftersom de ofta fungerar som enzym.
  • Välja ut de bästa proteinerna enligt tester. Tar längre tid att utveckla.