Insatser vid funktionshinder – vad säger forskningen?

Utformade en broschyr inom funktionshinderområdet i samarbete med ämnesansvarig på SBU. Nu alldeles klar från tryckeriet! https://www.sbu.se/902_28

SBU, Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering, sammanställer forskning. Nu även kring sociala insatser vid funktionshinder.

Läs mer på https://www.sbu.se/902_28