Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Corona är grundade i vad…?

Självklart använder Folkhälsomyndigheten forskning som underlag. Skriver jag om i Curie. Fast hade gärna också fått mer klarhet i HUR… då evidens är så skakigt för covid-19.

Det tycks vara en mix av kunskap av liknande epidemier, forskning och samhällets resurser..
Men också rena chansningar, eftersom det är ett okänt virus. 

“Vi försöker träffa ett rörligt mål”