Forskarintervju för Barncancerfonden

Ibland tar det lång tid innan man ser resultatet: Den här intervjun gjorde jag för ett år sen. Bengt Hallberg har forskat 15 år och är gift med forskningen, både bildligt och och bokstavligt, hans fru Ruth Palmer forskar på samma sak.

Allt för att veta mer om tumörgenen ALK – en bov inblandad i neuroblastom och lungcancer – och det måste vara häftigt att nu se ALKhämmare användas till patienter.

Forskarintervju med Bengt Hallberg för Barncerfondens årsrapport – via contentbyrån OTW.

Ladda ned artikel här som pdf 🙂

Beställ rapporten här: Barncancerrapporten 2017Brister i svensk barncancervård

 

I den här rapporten vill jag särskilt rekommendera att läsa ett reportage med Entrepeneurs for Good, Fredrik och Johanna Malm, föräldrar till Nelson. Inte skrivet av mig, men har intervjuat dem för Curie  Privata donationer fyller luckor.

De har upplevt bristerna i svenska barncancervården. Läkarna är så pressade att de hinner inte ta reda på nya mediciner, särskilt för ovanliga cancerformer.

“De var helt meningslöst att sätta in den då, på en liten kille med cancer överallt. Läkarna skulle känt till medicinen tidigare. Men de hinner inte ha koll.”