Forskningsnotiser Tandläkartidningen

Sedan april 2021, nummer 5 är det jag som skriver notiser utifrån internationell fackpress i Tandläkartidningen. Paradontologi och Paradontit har plötsligt blivit standardord att vänja sig vid..och motiverar till att använda tandtråden mer.

Men roligast är ju att lära sig mer om ett nytt område. Hittills har jag skrivit om hur AI kan användas, om hur forskningen kan skärpas och hur arkeologer lärt sig om vår vår tidiga kost (kolhydratrik) och tanduppsättning. Tandläkeri är också ett område som är väldigt förknippat med samhällets stöd och beteende – de förutsättningar och livsstil en person har ger effekt på tänderna. Vi äter med dem, vi tar (inte) hand om dem varje dag.