Sammanfatta stort underlag

Använd mig gärna för att få ordning på ett stort underlag i form av vetenskapliga texter. Resultatet kan vara en rapport eller databas på webbplats.

  • PubMed sökningar – Söka och sammanställa publikationer
  • Skriva svensk sammanfattning utifrån vetenskapliga publikationer eller forskartexter
  • Göra layout och bildsätta så det ser snyggt ut
  • Strukturera på webbplats, tex flöde av publikationer