Hyperkonkurrens gynnar slarv

Många doktorander, många postdoks, få fasta tjänster. Så är läget idag for många som försöker göra forskarkarriär. Gynnar det hög kvalitet? Troligen inte. Min artikel i tidningen Curie om forskningsslarv.

http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2015-04-28-konkurrens-lockar-till-genvagar.html

 

Situationen börjar närna sig hyper-konkurrens. Data från Brian Martinson. Situationen börjar närna sig hyperkonkurrens. Data från Brian Martinson.