Så gynnar standardisering forskning

Mycket att vinna när forskare är med och sätter standard

I tidningen Curie

Ordet standardisering får många att tänka på skruvar och muttrar, men i stort sett alla processer kan standardiseras, som till exempel patientdelaktighet i vården. Forskningsresultat kan lägga en grund för en standardisering, och standardisering kan vara en bas för forskningsprojekt.