Agent hyresgäst – You only live once 

Kåseri 1 – 2017. Rädda världen, på mitt sätt: the hyresgäst-way.

 

Läs kåseriet här.

Leave a Reply