Ny tjänst till dec: Kommunicera forskning om ekologiskt jordbruk

Från maj till december är jag på deltid vikarierande kommunikatör på Sveriges lantbruksuniversitet, på Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK, som samlar och förmedlar forskningsinformation om ekologiskt lantbruk, ofta med med rådgivare och lantbrukare som främsta målgrupp. Vikariatet tar slut i december.

För att få kalla det man producerar ekologiskt ska man följa EU-regler om ekologisk märkning och också märka varan med EUs ekomärke.

Generellt kan EU-reglerna sammanfattas som: stora begränsningar i att använda kemiska bekämpningsmedel, förbud mot GMO och mot mineralgödsel, samt så långt möjligt utrymme för djurens naturliga beteende.

Ekomärkningen kan också i framtiden få ett förändrat innehåll som diskuteras i Eko 3.0.

Ekologisk odling syns också ofta i samhällsdebatten. Hur farliga är olika kemikalier? Är totalt GMOförbud rimligt? Kan mineralgödsel vara bättre i vissa lägen? Och miljöeffekten av ekologiskt liksom konventionellt jordbruk beror också på gröda/djur och vilket land man ser på. Liksom vilken miljövariabel man ser på: Klimatsmart? Gifter? Biologisk mångfald? Näringsläckage? Lägg därtill faktorer som politik, marknad och att gå i vinst som lantbruksföretagare.

Jag ser fram emot att lära mig mer om detta väldigt komplexa ämne, samtidigt som jag kommer jobba med texter, webb och event för EPOK.

Nedan några bilder från Ultuna i Uppsala och på Borgeby fältdagar, samt trycksaker layoutade till Borgeby.