Olika typer av skrivuppdrag

Forskarsamhället

1

..även en E-bok om forskningsetik för SNH..

00.Tema

Forskarintervjuer

FullSizeRender

Featureartiklar hälsa

c501c34f6052e6d5d5401d1eaf0d5b66

Patientinformation

Utbildningsmaterial för sjukvårdspersonal

Konferensreferat

Reportage: Life science business

Sammanställning av forskningsinformation

vrrapp

Fritt och personligt

img_1111.jpg

Lättläst

(Vetenskapliga publikationer)

Min forskarbakgrund gör det lätt för mig att läsa och förstå vetenskapliga publikationer, därför tar jag med det här. Jag spökskriver inte vetenskap åt andra.

avhandling