Kritiskt tänkande – en introduktion. E-bok av Lars Torsten Eriksson. Jag var redaktör

Hurra, nu är den ute! En bok från SNH.se – Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning – som förklarar konkret vad man menar med kritiskt tänkande. Lars Torsten Eriksson, professor emeritus i företagsekonomi, har tidigare skrivit en längre bok om detta, men här skriver han en kort introduktion, med nya exempel som Pizzagate. Gratis!

I denna korta e-bok listas viktiga verktyg för att förstå hur man kan ifrågasätta påståenden, men också förstå varför man själv kan bli ifrågasatt.

Jag var redaktör och hade hand om det praktiska pusslandet för att skapa en e-bok. Välja bilder, feedback på text och omslagsbild, och lägga ihop allt till en pdf.

Stort tack till Publit.se som skötte själva konverteringen till ebok från pdf. Även om det var min andra e-bok så var det en ny utmaning med fotnoter och flera korrektur. Deras proffsiga och generösa support var stort stöd.

Kritiskt tänkande en introduktion – konkret och akademisk

Boken är lättläst och har många konkreta exempel. Men den är också akademisk på så sätt att den sorterar och sätter akademiska ord på de svaga punkter som du kan kan angripa med ett kritiskt tänkande.

Om man följt en arg debatt på nätet kan man med hjälp av den här e-boken  sortera in argumentationen under akademiska etiketter: som till exempel beroendekritik (intressekonflikter: kan vi tro på någon som är jävig) eller begreppskritik (den betydelse ord medför: som fascism, vänster, adhd).

Gratis öppen e-bok från SNH.se: Ladda ned här

E-boken laddas ned via denna sida på OpenSNH.se: http://opensnh.se/items/show/161
En fil i formatet .epub vilket enbart kan läsas via e-bokprogram. På dator: Adobe digital editions eller EPUBReader via Firefox webbläsare. På läsplatta, surfplatta eller mobiltelefon finns oftast en app installerad. Annars kan man installera tex BlueFirereader.