Hur räkna på kol/kväve-kretslopp i skogen? Göran Ågren räknade ut det.

Årets roligaste artikel för mig, hittills. Vetenskapshistoria inom fältet ekologi från 70-talet till aktuell nutid med klimatmodeller. Hur räknar man egentligen på koldioxid och kväve? Personporträtt av Göran Ågren, professor emeritus ekosystemekologi, institutionen för ekologi, SLU,  Sveriges lantbruksuniversitet.

Publicerad i SLU:s personaltidning Resurs 3 september 2018.

Bild från fysikkonferens där Ågren står i vimlet. Det var här han började.