Hur räkna på kol/kväve-kretslopp i skogen? Göran Ågren räknade ut det.

Årets roligaste artikel för mig, hittills. Vetenskapshistoria inom fältet ekologi från 70-talet till aktuell nutid med klimatmodeller. Hur räknar man egentligen på koldioxid och kväve? Personporträtt av Göran Ågren, professor emeritus ekosystemekologi, institutionen för ekologi, SLU,  Sveriges lantbruksuniversitet.

Balansen mellan rötter och blad

Publicerad i SLU:s personaltidning Resurs 3 september 2018.

Bild från fysikkonferens där Ågren står i vimlet. Det var här han började.