Presskommunikation kring ämnen med högt medieintresse

Erfarenheter från min tid på SBU: rapporter om förlossningsskador och skakvåld mot små barn: presenterat av Anna Björklöf på HTAi Rome