Puff i Runners World

c501c34f6052e6d5d5401d1eaf0d5b66

Artikel om löpträning vid astma anpassad till Runner’s World!
Första publicering av artikeln i Allergia.

http://www.runnersworld.se/tidningen/nr-9-2015-digital-version.htm

puff

Comments are closed.