Odla sin trädgård. Voltaire hade rätt. Kåseri no 3 år 2017.

Voltaires bok Candide kom ut 1700talet, och jag läste den på svenskan i gymnasiet. Jag minns inte så mycket, men det handlar om en blåögd optimist som blir alltmer härdad. Men slutligen ändå inte ger upp helt, och satsar på att göra livet fint på en liten yta. Kändes fint att baka in det kända Candide-citatet i ett kåseri som både handlar om att engagera sig ideellt och om denna lilla yta: gården.

Läs tidningen här.

Presskommunikation kring ämnen med högt medieintresse

Erfarenheter från min tid på SBU: rapporter om förlossningsskador och skakvåld mot små barn: presenterat av Anna Björklöf på HTAi Rome

Två artiklar i Celiakiforum: Forskning och föreningsliv

Personporträtt i senaste numret av CeliakiForum, en artikel med en hel del bra tips för den som vill sparka liv i en förening.

CeliakiForum nr 2 2017

Även en liten forskningsnotis blev det. Celiaki har många möjliga orsaker, virus kan vara en.

 

Kritiskt tänkande – en introduktion. E-bok av Lars Torsten Eriksson. Jag var redaktör

Hurra, nu är den ute! En bok från SNH.se – Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning – som förklarar konkret vad man menar med kritiskt tänkande. Lars Torsten Eriksson, professor emeritus i företagsekonomi, har tidigare skrivit en längre bok om detta, men här skriver han en kort introduktion, med nya exempel som Pizzagate. Gratis!

I denna korta e-bok listas viktiga verktyg för att förstå hur man kan ifrågasätta påståenden, men också förstå varför man själv kan bli ifrågasatt.

Jag var redaktör och hade hand om det praktiska pusslandet för att skapa en e-bok. Välja bilder, feedback på text och omslagsbild, och lägga ihop allt till en pdf.

Stort tack till Publit.se som skötte själva konverteringen till ebok från pdf. Även om det var min andra e-bok så var det en ny utmaning med fotnoter och flera korrektur. Deras proffsiga och generösa support var stort stöd.

Kritiskt tänkande en introduktion – konkret och akademisk

Boken är lättläst och har många konkreta exempel. Men den är också akademisk på så sätt att den sorterar och sätter akademiska ord på de svaga punkter som du kan kan angripa med ett kritiskt tänkande.

Om man följt en arg debatt på nätet kan man med hjälp av den här e-boken  sortera in argumentationen under akademiska etiketter: som till exempel beroendekritik (intressekonflikter: kan vi tro på någon som är jävig) eller begreppskritik (den betydelse ord medför: som fascism, vänster, adhd).

Gratis öppen e-bok från SNH.se: Ladda ned här

E-boken laddas ned via denna sida på OpenSNH.se: http://opensnh.se/items/show/161
En fil i formatet .epub vilket enbart kan läsas via e-bokprogram. På dator: Adobe digital editions eller EPUBReader via Firefox webbläsare. På läsplatta, surfplatta eller mobiltelefon finns oftast en app installerad. Annars kan man installera tex BlueFirereader.

 

 

 

Om Nya Eriksberg, på något sätt måste alla Uppsalabor få plats

Lite reflektioner kring visioner när man bygger… och hur tiden förändrar omgivningen. Då som nu spelar kvadratmeter och planering roll. Lite rädsla har jag också för att arkitekter alltför ofta tänker som när de bygger nedanstående monster i Uppsala. I folkmun kallad Finlandsfärjan.

Segerstedthuset, snart färdigbyggt och utnämt till Sveriges fulaste hus 2016.
Foto Gustav Lundin, Wikimedia. CC BY-SA 4.0.

 

Läs tidningen här

Privatdonation till akademisk forskning – växer troligen…

Tyvärr fanns inte säker statistik när jag letade. Men troligtvis växer det, inte minst då sjukvården är enormt pressad 🙁

Privata donationer fyller luckor i forskningen

Crowdfunding, så gör du som forskare/doktorand

Framgångsfaktorer för gräsrotsfinansierad forskning

Gräsrotsfinansiering, crowdfunding, handlar om att med hjälp av internet samla in pengar. Fenomenet omsätter mer för varje år och har även blivit ett sätt för forskare att skaffa bidrag. Jag undersökte vad som ligger bakom framgångsrika insamlingskampanjer.

 

Tecknande serier + Forskning = Konst!

Kombination av mina två favoritämnen- serier och vetenskap.<3!
Läs den i tidningen Curie.

 

Omnämnd i pressmeddelande från Lunds universitet oktober 2017
http://www.lu.se/article/stamcellsforskning-blir-tecknad-serie

 

 

 

 

Agent hyresgäst – You only live once 

Kåseri 1 – 2017. Rädda världen, på mitt sätt: the hyresgäst-way.

 

Läs kåseriet här.

Open data in practice

Today many researchers have many years of experience of the practical implications of open data. Curie/ I talked with a few of them.

Öppna data i praktiken. Hur gör forskare?