Archive for June 2017

Ny tjänst till dec: Kommunicera forskning om ekologiskt jordbruk

Från maj till december är jag på deltid vikarierande kommunikatör på Sveriges lantbruksuniversitet, på Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK, som samlar och förmedlar forskningsinformation om ekologiskt lantbruk, ofta med med rådgivare och lantbrukare som främsta målgrupp. Vikariatet tar slut i december.

För att få kalla det man producerar ekologiskt ska man följa EU-regler om ekologisk märkning och också märka varan med EUs ekomärke.

Read more

Odla sin trädgård. Voltaire hade rätt. Kåseri no 3 år 2017.

Voltaires bok Candide kom ut 1700talet, och jag läste den på svenskan i gymnasiet. Jag minns inte så mycket, men det handlar om en blåögd optimist som blir alltmer härdad. Men slutligen ändå inte ger upp helt, och satsar på att göra livet fint på en liten yta. Kändes fint att baka in det kända Candide-citatet i ett kåseri som både handlar om att engagera sig ideellt och om denna lilla yta: gården.

Läs tidningen här.

Presskommunikation kring ämnen med högt medieintresse

Erfarenheter från min tid på SBU: rapporter om förlossningsskador och skakvåld mot små barn: presenterat av Anna Björklöf på HTAi Rome

Två artiklar i Celiakiforum: Forskning och föreningsliv

Personporträtt i senaste numret av CeliakiForum, en artikel med en hel del bra tips för den som vill sparka liv i en förening.

CeliakiForum nr 2 2017

Även en liten forskningsnotis blev det. Celiaki har många möjliga orsaker, virus kan vara en.