Archive for March 2017

Tecknande serier + Forskning = Konst!

Kombination av mina två favoritämnen- serier och vetenskap.<3!
Läs den i tidningen Curie.

 

Omnämnd i pressmeddelande från Lunds universitet oktober 2017
http://www.lu.se/article/stamcellsforskning-blir-tecknad-serie